Розклад iгор. 1/8 Фiнала КШБЛ

Оприлюднено Posted in Новини

СШ 269 & СШ 48 — 20 лютого, понедiлок, початок о 15:00, в СШ 173

СШ 31 & СШ 277 — 22 лютого, среда, початок о 15:00, в СШ 31

СШ 175 & СШ 240 — 22 лютого, среда, початок о 16:00, в СШ 175

Наукова змiна & Тех. лiцей КПI — 22 лютого, початок о 15:15, в СШ 173

Iнтернат 18 & СШ 208 — 22 лютого, початок о 16:00 в Iнтернатi 18
27 лютого, початок о 15:30, в СШ 208

СШ 1 & СШ 185 — 23 лютого, четвер, початок о 14:30 в зале СШ 1

СШ 173 & СШ 92 — 27 лютого, початок о 15:15 в СШ 173